top of page

Seznámení a teambuilding pro pedagogický kolektiv

Akce pro pracovní kolektivy s cílem seznámit se, začlenit nové kolegy do týmu, zlepšit vzájemné vztahy, podpořit komunikaci, spolupráci, týmového ducha, důvěru a další atributy. Celá akce je realizována interaktivní zábavnou formou.

Časová dotace: 4 - 8 hodin / více dní

Pro učitele, školní psychology, preventisty, asistenty pedagoga, vychovatele, vedoucí, lektory primární prevence a další.

bottom of page