top of page

Základy obecné, vývojové a sociální psychologie pro pedagogické pracovníky

Toto téma se v ideálním případě vzhledem k jeho obsažnosti dělí do tří samostatných seminářů (nejlépe po 8 hodinách). Je však možné toto téma shrnout do jednoho celodenního semináře, který se bude zabývat výtahem toho nejdůležitějšího ze všech tří témat.

V rámci obecné psychologie si společně vysvětlíme základní pojmy, jako jsou psychické procesy a stavy, osobnost, vnímání, emoce, kognitivní procesy, motivace, učení, chování a další jevy projevující se také ve školním procesu a prostředí.

V období vzdělávacího procesu prochází každý žák (také pedagog a rodič) specifickými vývojovými stádii, pro které jsou určité tělesné a duševní proměny (např. emoce, utváření hodnot a cílů) typické. Pro pedagoga pracujícího s dětmi může znalost právě těchto změn (které popisuje psychologie vývojová) velice pomoci v pochopení žáků a v adekvátním vztahu k nim.  

Třída a škola jsou velké a důležité sociální systémy (skupiny), kde se každý žák chtě nechtě socializuje. Vysvětlíme si základní pojmy v sociální psychologii, jako je skupina (jejich vznik, dělení a další specifika), socializace, sociální normy, sociální role, vztahy ve skupině, sociální učení a další.

* Seminář je AKREDITOVÁN MŠMT.

Časová dotace: 4 - 8 hodin

Pro učitele, vedení školy, školní psychology, asistenty pedagoga, preventisty, vychovatele, vedoucí, lektory primární prevence, rodiče a další.

bottom of page