top of page

" S Petrem Halamou již naše škola spolupracuje několikátý rok . Určitě bych jeho programy doporučila i dalším školám. "

Mgr. Libuše Chudobová, Gymnázium Zábřeh.

" Program byl velmi dobře připraven. Děti aktivně spolupracovaly a po reflexi daných aktivit byly schopny uvědomit si nutnost vzájemné spolupráce. Celkově hodnotím práci se třídou jako vydařenou."

Mgr. Miluše Řezníčková, Základní škola Sudkov.

" Dobrý den, chci Vám za celý kolektiv naší školy poděkovat za dnešní školení Jak na třídnickou hodinu. Váš výklad byl zajímavý, velmi konkrétní se spoustou příkladů a pro nás velmi přínosný. Zapálil jste pro třídnickou práci i kolegy, kteří předtím zapáleni nebyli, a za to Vám velmi děkuji. "

Ing. Olga Nádvorníková, ředitelka školy: Třinecká Obchodní Akademie Informačních Technologií A Veřejné Správy, S.R.O.

REFERENCE

" Skvělé školení plné informací a rad jak rozpoznat a řešit kyberšikanu. Bylo také zábavné a díky lektorovi plné energie. Děkujeme. "

Miroslava Foltisová, Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava,.

" Příjemně strávený čas s milým a erudovaným lektorem, aktivity byly zajímavé a těším se, až je vyzkouším v nejbližší době se žáky. "

Účastníci semináře Práce se třídou, ZŠ Zeyerova, Olomouc.

" Celý program na téma Sexuální výchova byl pečlivě připraven a mohu potvrdit, že i reakce žáků byla velmi pozitivní. Určitě bych tento program doporučila ostatním školám." 

Mgr. Marie Portešová - výchovný poradce, Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh.

bottom of page