top of page

Stálá hrozba HIV/AIDS

Při této besedě bude probrána otázka vzniku, výskytu a přenosu HIV, propuknutí onemocnění AIDS s jeho příznaky. Největší zřetel bude kladen na možnosti prevence infekce HIV/AIDS.

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a studenty 1. ročníků SŠ.

bottom of page