top of page

Práce s problémem ve třídním kolektivu -

intervence

Zásady při práci s třídním kolektivem, kde se již nějaký problém vyskytl a možnosti jeho řešení. Součástí je dostatek aktivit a technik, které budou mít účastníci možnost interaktivní formou vyzkoušet a prožít a poté využít v praxi se svými žáky. 

* Seminář je AKREDITOVÁN MŠMT.

Časová dotace: 4 – 8 hodin.

Pro učitele, školní psychology, asistenty pedagoga, preventisty, vedoucí, vychovatele, lektory primární prevence a další.

bottom of page