top of page

Pravidla ve třídě

Třídní pravidla jsou nyní nezastupitelným článkem ve snaze vytvořit spravedlivé, rovné a bezpečné podmínky pro všechny žáky ve třídě, třídního učitele či asistenta pedagoga. Povíme si, jak funkční pravidla vytvořit a používat, aby fungovala a pozitivně ovlivňovala školní prevenci nežádoucího chování. 

* Seminář je AKREDITOVÁN MŠMT.

Časová dotace: 2 - 4 hodiny.

Pro učitele, školní psychology, asistenty pedagoga, preventisty, vedoucí, vychovatele, lektory primární prevence a další.

bottom of page