top of page

O MNĚ .....

Snažím se přistupovat ke svým žákům či pedagogům upřímně, otevřeně a autenticky (jinak to vlastně ani neumím). Předávám pravdu a snažím se vždy čerpat ze svých vlastních zkušeností. 

Pedagogicko-psychologická sféra mě opravdu baví a naplňuje. Je zde stále plno lidí - žáci, studenti, učitelé, asistenti, psychologové a další. Všude je plno pohybu a života.

CV

od r. 2013 - školní psycholog na ZŠ

2013 - 2019 - psychoterapeutický výcvik ve společnosti Integrace v psychoterapii

2013 - 2018 - psycholog a oblastní metodik prevence v PPP a SPC Šumperk

2007 - 2012 - jednooborová

psychologie FF UPOL

Mým krédem je pohyb, svěžest a vymetání zaprášených rohů.

Formu vzdělávání volím interaktivní s kombinací prožitku se slyšeným či pozorovaným.

Práce se skupinou je pro mě motivací a profesní i osobní realizací. 

Život je cesta a hledání nových rozcestí a způsobů, jak to vyřešit.

Když mi na nějaké škole řeknou, že něco nejde, já se na jiné často dozvím, že to jít může.

bottom of page