top of page

Diagnostika třídních kolektivů: mapování třídního klimatu a sociometrie.

Informace o zásadách a konkrétních metodách při diagnostice resp. zjišťování aktuální situace (vzájemné vztahy, celková atmosféra) ve třídě pomocí mapování třídního klimatu či sociometrie. Součástí je dostatek aktivit a technik, které budou mít účastníci možnost interaktivní formou vyzkoušet a prožít a poté využít v praxi se svými žáky.

* Seminář je AKREDITOVÁN MŠMT.

Časová dotace: 4 - 8 hodin

Pro učitele, školní psychology, preventisty, asistenty pedagoga a další.

bottom of page