top of page

Jak s dětmi mluvit o sexu aneb nebojme se sexuální výchovy

Cílem tohoto semináře je přiblížit účastníkům smysl sexuální výchovy na školách. Pohovoříme si o vhodnosti věku žáků (jejich připravenosti) na toto téma, personálním zajištění programu, důležitých pojmech a především o možných formách těchto citlivých preventivních akcí pro děti a mládež.

* Seminář je AKREDITOVÁN MŠMT.

Časová dotace: 2 - 4 hodiny

Pro učitele, rodiče, školní psychology, preventisty, asistenty pedagoga, vychovatele, vedoucí, lektory primární prevence, rodiče a další.

bottom of page