top of page

Jak připravit a realizovat adaptační kurz

Teoretické i praktické informace jak nachystat a poté zvládnout celý adaptační kurz = tzn. budeme se zabývat otázkami kdy, kde, kdo, s kým, jak a co. Účastníci budou mít možnost interaktivní formou vyzkoušet si a prožít konkrétní aktivity, které poté mohou využít v praxi se svými žáky.

* Seminář je AKREDITOVÁN MŠMT.

Časová dotace: 4 - 8 hodin / více dní

Pro učitele, školní psychology, preventisty, asistenty pedagoga, vychovatele, vedoucí, lektory primární prevence a další.

bottom of page