top of page

Jak pracovat se třídou (skupinou) 

v rámci primární prevence 

Seminář o důležitých skutečnostech, které jsou klíčové v preventivní práci se třídou. Součástí je dostatek aktivit a technik, které budou mít účastníci možnost interaktivní formou vyzkoušet a prožít a poté využít v praxi se svými žáky. 

(Možné zvolit variantu pro nejmenší žáky MŠ a 1. a 2. tř. ZŠ).

* Seminář je AKREDITOVÁN MŠMT.

Časová dotace: 4 – 8 hodin.

Pro učitele, školní psychology, asistenty pedagoga, preventisty, vedoucí, vychovatele, lektory primární prevence a další.

bottom of page