top of page

Intervence ve třídě 

Tento program je na místě, když třída vykazuje nějakou patologii - nevyhovující vztahy ve třídě, projevy šikany či  kyberšikany nebo další nevhodné rizikové chování. V rámci tohoto programu proběhne v kolektivu pozorování, mapování třídního klimatu a poté několikerá samotná práce se třídou.

Časová dotace: 2 - 5 x 2 hodiny

Pro všechny věkové skupiny.

bottom of page