top of page

Specifika holčiček a chlapečků

V naší české i evropské společnosti existuje stále mnoho stereotypních očekávání, mýtů a polopravd spojených s výchovou nebo chováním k děvčatům resp. chlapcům. Spousta vlastností a schopností je pro obě pohlaví stejná či podobná, naopak některé se výrazně liší. Tím, že o těchto skutečnostech (genderová specifika, výchovné styly, očekávání, vztahy matky/otce s dcerou/synem a jiné) budeme vědět, si můžeme usnadnit celý výchovný proces a tvořit vztah s dcerou i synem třeba jinak a lépe.  

Časová dotace: 2 a více hodin

bottom of page