top of page

Diagnostika třídních kolektivů:

mapování třídního klimatu/sociometrie

Jestliže existuje podezření na nějaký problém ve třídě (špatné vztahy, šikana, posunutí norem a hodnot aj.), přichází v úvahu detailnější zjištění situace resp. atmosféry či vztahové sítě v daném kolektivu. To se dá realizovat mapováním nebo sociometrií. Na tento program by měla vždy navazovat následná práce se třídou.

Časová dotace: 2 - 4 vyučovací hodiny.

Pro všechny věkové skupiny.

bottom of page