top of page

Náplň práce asistentů pedagoga

Asistent pedagoga je stále relativně novou funkcí v našem vzdělávacím systému a vykazuje na různých školách značných rozdílů. Cílem semináře je poučit nejen asistenty pedagoga a třídní učitele o jejich pracovní náplni, vzdělání, odbornosti a kompetencích vycházejících z platné legislativy a dalších důvěryhodných zdrojů.

Časová dotace: 4 hodiny

Pro asistenty pedagoga, učitele a vedení školy.

bottom of page