top of page

Nepřátelství, agrese a šikana u žáků

Cílem tohoto školení je v modelu - prevence - diagnostika a řešení - seznámit účastníky o výskytu nejčastějšího rizikového chování ve škole i mimo ni - nepřátelství, agrese a šikana. Podíváme se společně na možní příčiny vzniku, typy a možnosti změny těchto nežádoucích jevů u žáků.

* Seminář je AKREDITOVÁN MŠMT.

Časová dotace: 4 - 8 hodin

Pro učitele, školní psychology, preventisty, asistenty pedagoga, vychovatele, vedoucí, lektory primární prevence a další.

bottom of page