top of page

Prevence a řešení potíží žáků v kyberprostoru

Zde se zaměříme na to, co může pedagog udělat pro bezpečí žáků ve virtuálním prostoru v modelu prevence - diagnostika - řešení těchto projevů rizikového chování. Vysvětlíme si pojmy jako je kybergrooming, kyberstalking, sexting, hoax a další "kyber nástrahy".  Věnovat se budeme také problematice sociálních sítí a v neposlední řadě kyberšikanou.

* Seminář je AKREDITOVÁN MŠMT.

Časová dotace: 4 - 8 hodin.

Pro učitele, školní psychology, asistenty pedagoga, preventisty, vedoucí, vychovatele, lektory primární prevence a další.

bottom of page